Våre kurstilbud 2021


    • Generell informasjon

    Norskrommet følger skoleruten for Osloskolen, offentlig grunnskole og videregående skole, se lenken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/ Grunnen til at Norskrommet følger skoleruten, er at noen kursdeltakere har barn, og derfor planlegger jeg aldri kurs når det er skolefri. Undervisningen avsluttes før jul i løpet av uke 50.2021. Juleferie til starten av januar 2022.
              Inntil videre gjennomføres kurs på Skype eller Teams og skriftlige oppgaver kan leveres på e-post. På grunn av korona og restriksjonene som vi lever med, vurderes det fortløpende om kurs kan gjennomføres med fysisk fremmøte (31.7.2021). Når hverdagen blir normal igjen, kan jeg tilby kurs med fysisk fremmøte i Oslo. Jeg tar forbehold om lang reisevei. Se hvert enkelt kurs i menyene til venstre for utfyllende informasjon.

    • Pris

    Kurs som jeg setter opp, ordinære kurs, har fast pris, se det enkelte kurset i menyen til venstre. Kurs som settes opp ved forespørsel, vennligst be om pristilbud.

    • Norsk for svensker; trinn 1, Fakta, grammatikk og oppgaver

    Kursets hovedinnhold 

    Norskkurset har hovedfokus på skriftlig kompetanse og er spesielt tilrettelagt for deg som har svensk som morsmål. Kurset lærer deg å skrive norsk (bokmål), lærer deg de nødvendige reglene for norsk og de viktigste forskjellene mellom norsk og svensk. Kurset inneholder temaene: studieteknikk, sjangerkunnskap, elementær grammatikk, tegnsetting, rettskriving og skrivetrening. 

    Kurs i gruppe

    Det er ikke satt opp kurs i grupper høsten 2021 fordi stadig flere velger å ta kurset som et individuelt brevkurs per e-post, se Brevkurs i menyen til venstre, les generell informasjon og Norsk for svensker. Kurs kan holdes i grupper ved forespørsel, for eksempel internt i en bedrift eller for en gruppe som har organisert seg selv. Vennligst ta kontakt for tilbud om pris.

    • Norsk for svensker; trinn 2, Tema, oppgaver og grammatikk

    Forkunnskaper

    Det er en fordel at kursdeltakeren har gjennomført Norsk for svensker; trinn 1 eller har tilsvarende elementære kunnskaper om norsk skriftlig og har skrivetrening på norsk før du gjennomfører Trinn 2, fordi Trinn 2 bygger på Trinn 1. Det forutsettes altså at du allerede har jobbet med å kunne skrive på norsk og at du skriver rimelig godt på norsk.

    Kursets hovedinnhold

    Kurset har hovedvekt på skriftlig kompetanse og inneholder temaene: studieteknikk, sjangerkunnskap, "tekstmarkører og tekstsammenbinding", "referanserammer i tekst", "maktspråk, byråkratspråk og klarspråk", "kjønn og språk" og "bannskap og fornærmelser", grammatikk, tegnsetting og skrivetrening.

    Brevkurs hele året

    Kurset tilbys som et individuelt brevkurs per e-post. Se under Brevkurs for informasjon om kurset.

    • Norsk for dansker; muntlig 

    Kursets hovedinnhold

    Kurset har hovedfokus på uttale slik at du blir forstått av nordmenn. Dansk og norsk har et veldig likt skriftbilde, men fordi dansk og norsk har ulik uttale av samme ord, kan det være vanskelig å forstå dansk tale for nordmenn. Vi jobber med samtale, høytlesing med korrigering av uttale og hovedforskjellene mellom norsk og dansk uttale og ordforråd. Kurshefte følger kurset.
    Kurset er individuelt på grunn av at personer med ulik botid i Norge har ulike behov i språklæringen.

    Tidspunkt for kurs

    Individuelle kurs settes opp hele året, og det gjennomføres på Skype eller Teams inntil videre på grunn av korona (31.7.2021).

    • Norsk for dansker; skriftlig

    Kurset foregår ved kommunikasjon på e-post. Skriveoppgaver leveres i Word-format på e-post og rettes og kommenteres på pc, oppgaven får også en skriftlig tilbakemelding. Kurshefte følger kurset.

    Tidspunkt for kurs

    Det blir satt opp individuelle kurs ved forespørsel hele året. 

    • Norsk for dansker; muntlig og skriftlig 

    Beskrivelse av kursets hovedinnhold

    Kurset har fokus på både muntlig og skriftlig kompetanse. Vi jobber med uttaletrening slik at du blir forstått av nordmenn, og skrivetrening for å kunne skrive godt på norsk. Vi jobber med hovedforskjellene mellom norsk og dansk. Kurshefte følger kurset.

    Tidspunkt for kurs 

    Det blir satt opp individuelle kurs ved etterspørsel hele året.
    Kursets muntlige del gjennomføres på Skype eller Teams inntil videre på grunn av korona (31.7.2021) og skriftlig ved bruk av e-post.

    • Norsk som fremmedspråk, alle nivåer

    Vil du lære norsk?
    Vil du bli bedre i norsk?
    Vil du perfeksjonere norsken din?
    Vil du ha individuelle timer eller gå i gruppe?

    Tidspunkt for kurs

    Kurs settes opp ved forespørsel hele året og tilpasses kursdeltakeren/kursdeltakerne.
    På grunn av korona er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (31.7.2021).
    Det er mulig å gjøre kurs på Skype eller Teams og bruke e-post til den skriftlige delen.

    Lønnetre på Bjølsen 1.3.2020
    Foto: Kari Lund.