Norsklærer Kari Lund


Som ung arbeidet jeg som teknisk tegner i ca. åtte år. Den gangen var det tegnebrett med linjaler og tusj som gjaldt. Deretter arbeidet jeg med omsorg i ca. åtte år ved siden av universitetsstudier i Oslo. Universitetsgraden min inneholder blant annet fagene: Norsk som andrespråk grunnfag, Nordisk grunnfag og Praktisk-pedagogisk Utdanningettårig.

I perioden 2004−2007 tok jeg en Mastergrad ved Universitetet i Oslo ”Ord og dekor – å dekorere moskeen med fromme ord og koransitater i Oslo.” En undersøkelse om valg, kunnskap og opplevelse av den arabiske kalligrafien blant norske muslimer med pakistansk opprinnelse.

Siden jeg ble lærer i 1998, har jeg jobbet som norsklærer for elever med innvandrerbakgrunn i Osloskolen. I ca. fire og et halvt år underviste jeg hovedsakelig elever i alderen 10−20 år i grunn- og videregående skole. Så underviste jeg ca. to og et halvt år i voksenopplæringen.

I 2010 var jeg ansatt i et engasjement ved Folkeuniversitetet Øst i Oslo som kursutvikler og norsklærer. Der utviklet jeg Norskkurs for skandinaver med hovedvekt på skriftlig kompetanse, og jeg underviste kurset fire ganger i løpet av året med gode tilbakemeldinger. Kursmateriellet som jeg laget for dem, besto av et faktahefte, et grammatikk- og oppgavehefte og en lærerveiledning. I 2012 ble kurset holdt hos dem med en annen lærer under navnet Norsk for svensker.  

I løpet av 2010 utviklet jeg i tillegg Norsk for dansker og svensker; trinn 2 for eget foretak og underviste kurset én gang for en liten gruppe med fire dansker og to svensker.

Jeg synes at skandinavere er en veldig interessant og fin gruppe å jobbe med, men ettersom de har ulike språklige behov, delte jeg kursmaterialet i Norsk for dansker og Norsk for svensker. Danskene trenger norsk muntlig, jeg har også laget et skrivekurs for dansker og svenskene trenger norsk skriftlig.Jeg har gjennom årene tilegnet meg kunnskap og undervisningserfaring innenfor norsk for dansker og svensker

Siden oppstarten av Norskrommet, har jeg i tillegg undervist i norsk som fremmedspråk, individuelle timer og små grupper. Disse kursene er tilpasset deltakeren/deltakerne samtidig som jeg bruker læreverk som brukes i den offentlige voksenopplæringen. Jeg har god kompetanse i å undervise i norsk som fremmedspråk. 

I tillegg til kurs for eget foretak har jeg siden høsten 2017 gjennomført kurs i norsk som fremmedspråk for globale firmaer som Eszett og Learnlight. De leverer språkkurs til bedrifter hvor ansatte flytter i jobben sin til et kontor i et annet land.

Jeg er kreativ i arbeidet som norsklærer, og jeg ser det som svært viktig at personer med innvandrerbakgrunn blir gode i norsk.