Norsk for dansker; skriftlig


Kurset

Kurset tilbys som et individuelt brevkurs hvor vi kommuniserer på e-post.
Skriftlige hjemmeoppgaver leveres i Word-format på e-post og de rettes og kommenteres på pc, oppgaven får også en skriftlig tilbakemelding.
Kurshefte følger kurset.
Se Brevkurs i menyen til venstre, generell informasjon og Dansk som morsmål.

Tidspunkt for kurs

Det blir satt opp individuelle kurs hele året ved forespørsel.