Norsk for dansker; muntlig


Kurset passer for deg som:

Har dansk som morsmål.
Bor og jobber i Norge og har norsk som arbeidsspråk.

Beskrivelse av kursets hovedinnhold

Kurset har hovedfokus på uttale slik at du blir forstått av nordmenn flest. Dansk og norsk har et veldig likt skriftbilde, men fordi dansk og norsk har ulik uttale av samme ord, kan det være vanskelig å forstå dansk tale for nordmenn. Vi jobber med samtale, høytlesing med korrigering av uttale og hovedforskjellene mellom norsk og dansk uttale og ordforråd. Kurset er individuelt fordi personer med ulik botid i Norge har ulike behov i språklæringen. Gjennom årene har kursdeltakernes botid i Norge variert fra noen måneder og opptil ca. 20 år.

Kurshefte

Norsk for dansker; muntlig. Kursheftet er laget av Kari Lund, dekker kursets innhold og er inkludert i prisen.
Det kommer ofte noe tilleggsmateriale i løpet av kurset om temaer som dukker opp underveis.

Antall timer

12 skoletimer (à 45 min): 6 ganger à 2 timer. Timene må ses på som en introduksjon i hovedforskjellene mellom norsk og dansk og som en "førstehjelpspakke".

Tidspunkt for kurs

Individuelle kurs settes opp hele året ved forespørsel, og det gjennomføres på Skype eller Teams inntil videre på grunn av korona. Kurs med fysiske møter er utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (11.5.2021).

Pris

Vennligst ta kontakt for pris for et individuelt kurs. Kurset må være betalt innen oppstart.

Påmelding

Påmelding til kurs er bindende.

Ta kontakt om du har noen spørsmål

E-post: post@norskrommet.no
Mobil: +47 906 01 608