Lær norsk i NorskrommetHvorfor bruke oss?

Vil du lære norsk?
Vil du bli bedre i norsk?
Vil du perfeksjonere norsken din?
Vil du som svensk bli god i norsk skriftlig?
Vil du som dansk bli god i norsk muntlig og skriftlig?

Jeg, Kari Lund, har spesialisert meg innenfor norsk for skandinaver; for svensker med hovedvekt på skriftlig kompetanse og dansker med hovedvekt på uttaletrening slik at du blir forstått av nordmenn flest, og jeg har god kompetanse i å undervise i norsk som fremmedspråk. Jeg er kreativ i arbeidet som norsklærer, og jeg ser det som svært viktig at personer med innvandrerbakgrunn blir gode i norsk.

Vår erfaring viser

Svensker som lærer norsk med hovedvekt på skriftlig kompetanse, blir mer oppmerksomme på morsmålet sitt slik at de blir bedre på hjemmebane samtidig som de lærer seg å skrive godt på norsk. I tillegg blir kulturforskjeller og ulike måter å formulere seg på kommentert i skriftlige hjemmeoppgaver og en språklig bevisstgjøring starter hos kursdeltakeren. 

Dansker som opplever å forstå norsk, men at nordmenn ikke forstår dem når de snakker, trenger å trene uttalen mot det norske lydsystemet slik at de lettere blir forstått i Norge. Det gjelder spesielt uttalen av vokalene. Det kan også være hensiktsmessig å jobbe med skriftlig norsk for å rydde vekk noen typiske forskjeller mellom språkene våre.

Kursdeltakere som lærer norsk som fremmedspråk, profitterer på at de lærer i individuelle timer eller i små grupper hvor det blir mer anledning til å øve uttale og undervisningen er tilpasset nivået deltakeren er på.

For alle kursdeltakerne gjelder det at de selv oppsøker Norskrommet og dermed har de en sterkere motivasjon for å lære seg norsk. Det medfører at de jobber bedre med norsken, fordi de selv har erfart at de trenger å bli bedre, spesielt i forbindelse med kommunikasjonen på arbeidsplassen og i sosiale situasjoner.

Lønnetre på Bjølsen 7.1.2020.
Foto: Kari Lund