Våre kurstilbud‎ > ‎

Kommende kurs

Tider for kurs våren 2021
Norskrommet følger skoleruten for Osloskolen, offentlig grunnskole og videregående skole, se lenken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/
Grunnen til at Norskrommet følger skoleruten, er at noen kursdeltakere har barn, og derfor planlegger jeg aldri kurs når det er skolefri.

Undervisningen avsluttes i løpet av uke 50 før jul. Juleferie til starten av januar 2022.
Kurs kan gjøres på Skype og skriftlige oppgaver kan leveres på e-post.
Korona: På grunn av koronaviruset og restriksjonene som vi lever med, tilbys det ikke kurs med fysisk fremmøte i tiden fremover (des. 2020). Når hverdagen blir normal igjen, kan jeg tilby kurs med fysisk fremmøte.

Norsk for svensker; trinn 1
  • Det er ikke satt opp kurs i gruppe våren 2021 fordi stadig flere velger å ta kurset som et individuelt brevkurs.
  • Kurset tilbys som et brevkurs hele året, vennligst se informasjon under Brevkurs i menyen til venstre på siden.

Norsk for dansker; muntlig
  • Kurset tilbys som et individuelt kurs, vennligst ta kontakt for et kurstilbud.
  • Korona: På grunn av koronaviruset tilbys kurset på Skype i tiden fremover inntil hverdagen blir normal igjen.

Norsk som fremmedspråk; alle nivåer
  • Vennligst ta kontakt for et kurstilbud.
  • Korona: På grunn av koronaviruset tilbys kurset på Skype i tiden fremover inntil hverdagen blir normal igjen.

Kurs
  • Alle kurs settes opp ved forespørsel forutsatt at det blir nok påmeldte deltakere, minimum 6 maksimum 10 deltakere.
  • Korona: På grunn av koronaviruset tilbys kurs på Skype i tiden fremover og skriftlige oppgaver leveres på e-post..
Pris
  • Kurs som jeg setter opp, ordinære kurs, har fast pris, se det enkelte kurset. 
  • Kurs som settes opp ved forespørsel, vennligst be om pristilbud.

Ta eventuelt kontakt med Norskrommet om du har noen spørsmål: post@norskrommet.no


Comments