Våre kurstilbud‎ > ‎

Brevkurs

Pilotprosjekt ble brevkurs
 • Brevkurset oppsto som et tilbud til en kursdeltaker som bor i Troms fylke, altså langt unna Oslo der jeg bor og holder kurs.
 • Våren 2013 ble kurset Norsk for svensker; trinn 1 gjennomført som et pilotprosjekt, det fungerte godt og dermed var brevkurset født.
 • Siden har jeg gjennomført flere brevkurs. 
 • Brevkurset blir også holdt for kursdeltakere som bor i Oslo, men som reiser mye i jobben, har foreldrepermisjon eller av andre grunner ønsker et brevkurs.
Brevkurs
 • Gjelder kun skriftlig norsk.
 • Er et individuelt kurs.
 • Vi kommuniserer per e-post.
 • Du kan starte når det passer deg.
 • Hver hjemmeoppgave blir dissekert og rettet på pc med henvisninger til kursheftet, og du får en skriftlig tilbakemelding.
 • Kurset krever kontinuitet slik at du lærer av tilbakemeldingene du får underveis.
Antall timer
 • Norsk for svensker; trinn 1, 10 timer = 10 hjemmeoppgaver.
 • Norsk for dansker, timeantall avtales ved oppstart, minimum ca. 6 timer = 6 hjemmeoppgaver.
 • Norsk som fremmedspråk, timeantall avtales ved oppstart.
Svensk som morsmål
 • Har du svensk som morsmål, kan du gå rett på et brevkurs i norsk skriftlig fordi hovedstrukturen i språkene våre er like. 
          Du vil erfare at feilene du gjør på norsk er forskjellene mellom språkene våre.
 • Trinn 1: Kurshefte På norsk - eller hur? Norsk for svensker; trinn 1. Fakta, grammatikk og oppgaver
           Kursheftet brukes både på oppsatte kurs med grupper og til brevkurs.
 • Trinn 2: Kurshefte På norsk - eller hur? Norsk for svensker; trinn 2
           Del 1 Tema med oppgaver + fasit. 
           Del 2 Grammatikk. 
           Del 2 bygges opp underveis med temaer fra de skriftlige hjemmeoppgavene og blir derfor et                   individuelt kurshefte.

Dansk som morsmål
 • Har du dansk som morsmål, kan du gå rett på et brevkurs i norsk skriftlig fordi hovedstrukturen i språkene våre er like. 
          Du vil erfare at feilene du gjør på norsk er forskjellene mellom språkene våre.
 • Kurshefte Norsk for dansker; skriftlig
          Kursheftet inneholder temaer om forskjellene i norsk og dansk, og innholdet suppleres                          underveis med temaer som dukker opp i de skriftlige hjemmeoppgavene. 
          Kursheftet blir derfor et individuelt hefte.

Norsk som fremmedspråk
 • Har du lært norsk som et fremmedspråk, er det nødvendig at du har gjennomført grunnleggende kurs i norsk og kan skrive på norsk.
 • Du vil forbedre eller perfeksjonere norsken din.
 • Kurshefte: Det lages underveis i kurset med de temaene som dukker opp i hjemmeoppgavene dine. 
          Kursheftet blir derfor et individuelt hefte.

Hva gjør du når du vil ta et brevkurs?
 • Ta kontakt med Norskrommet.
 • E-post: post@norskrommet.no 
 • Mobil: +47 906 01 608
 • Du får et skriftlig kurstilbud.
 • Aksepterer du kurstilbudet, får du et påmeldingsskjema per e-post som fylles ut og returneres på e-post.
 • Påmelding til kurs hos Norskrommet er bindende.
 • Deretter blir det skrevet ut faktura i ønsket format og sendt deg eller arbeidsgiver, hvis de betaler kurset for deg.
 • Så snart fakturaen er betalt sender jeg kursheftet til deg og plan for kurset, og du er i gang med kurset.
 • Regn derfor med at det vil ta litt tid å starte et kurs.
Priser
 • Prisene for de ulike faste kursene finner du under Våre kurstilbud, ellers får du prisen i et kurstilbud.
 • Til orientering er det ikke moms på undervisning, så prisen du får er totalpris.

Har du spørsmål om brevkurset?
 • Uansett hva du lurer på, kan du ta kontakt med Norskrommet og stille spørsmål om kurset.
 • E-post: post@norskrommet.no
 • Mobil: +47 906 01 608
Comments