Våre kurstilbud

Norsk for svensker; trinn 1
 • Fakta, grammatikk og oppgaver
Beskrivelse av kursets hovedinnhold 
 • Norskkurset har hovedfokus på skriftlig kompetanse og er spesielt tilrettelagt for deg som har svensk som morsmål. 
 • Kurset lærer deg å skrive norsk (bokmål), lærer deg de viktigste reglene for norsk og de viktigste forskjellene mellom norsk og svensk. 
 • Kurset inneholder temaene: studieteknikk, sjangerkunnskap, elementær grammatikk, tegnsetting, rettskriving og skrivetrening. 

Kurshefte

 • På norsk - eller hur? Norsk for svensker; trinn 1, Fakta, grammatikk og oppgaver 
         Kursheftet er laget av Kari Lund. Det er inkludert i prisen og dekker kursets innhold. I tillegg                kommer det eventuelt noe ekstramateriale om temaer som dukker opp i de skriftlige                          hjemmeoppgavene. 

Våren 2021
 • Det er ikke satt opp kurs i grupper våren 2021 fordi stadig flere velger å ta kurset som et individuelt brevkurs, se punktet under Brevkurs i hovedmenyen øverst til venstre, les generell informasjon og Norsk for svensker.
 • Se også Brevkurs hele året nedenfor på denne siden.
Kurs i gruppe
 • Korona: På grunn av koronaviruset er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (des. 2020).
 • Kurs i gruppe trenger minimum 6 deltakere for å starte, maksimum 10-12 deltakere.
 • Kurs holdes også ved forespørsel, for eksempel internt i bedrift eller for en gruppe som har organisert seg selv. Vennligst ta kontakt for tilbud om pris.
Brevkurs hele året
 • Korona: På grunn av situasjonen med koronaviruset og restriksjonene vi lever under for tiden, utgår fysiske møter som en mulig del av kurset, ellers er brevkurset uberørt av restriksjonene siden vi kommuniserer på e-post (okt. 2020).
 • Kurset tilbys som et individuelt brevkurs per e-post. 
 • Da kan du starte når det passer deg, og det går over 10 uker med 10 skriftlige hjemmeoppgaver. Eventuelt 8 oppgaver + 2 møter om kursdeltakeren ønsker å ha møter, møtet holdes i Oslo.
 • Se under Brevkurs for generell informasjon om produktet.
 • Vennligst be om et kurstilbud.
Pris
 • Ordinært kurs i gruppe 4975 kr.
 • Brevkurs 4975 kr. 
 • For individuelt kurs med oppmøte, vennligst ta kontakt for tilbud om pris.

Alle henvendelser angående kurset gjøres direkte til kursholder

Norskrommet Kari Lund

www.norskrommet.no    

post@norskrommet.no

Mobil: +47 906 01 608

Org. nr.: 995 791 587                    Norsk for svensker; trinn 2
 • Tema, oppgaver og grammatikk

Forkunnskaper
 • Det er en fordel at kursdeltakeren har gjennomført Norsk for svensker; trinn 1 eller har tilsvarende elementære kunnskaper om norsk skriftlig og har skrivetrening på norsk før du gjennomfører Trinn 2 fordi Trinn 2 bygger på Trinn 1. 
 • Det forutsettes altså at du allerede har jobbet med å kunne skrive på norsk og at du skriver rimelig godt på norsk.

Beskrivelse av kursets hovedinnhold
 • Kurset har hovedvekt på skriftlig kompetanse og inneholder temaene: studieteknikk, sjangerkunnskap, "tekstmarkører og tekstsammenbinding", "referanserammer i tekst", "maktspråk, byråkratspråk og klarspråk", "kjønn og språk" og "bannskap og fornærmelser", grammatikk, tegnsetting og skrivetrening.
 • Kurset består av 10 skriftlige hjemmeoppgaver med en individuell tilbakemelding.


Kurshefte

 • På norsk - eller hur? Norsk for svensker; trinn 2 
         Del 1 Tema med oppgaver  + fasit

         Del 2 Grammatikk 

         Vi bygger opp et grammatikkhefte etter hvert som kurset skrider frem, og på den måten blir det           tilpasset kursdeltakernes behov. Det betyr at vi konsentrerer oss om den grammatikken som               dukker opp i de skriftlige hjemmeoppgavene. 

         Kursheftet er laget av Kari Lund og er inkludert i prisen.

Brevkurs hele året
 • Kurset tilbys som et individuelt brevkurs per e-post. 
 • Da kan du starte når det passer deg, og det går over 10 uker med 10 skriftlige hjemmeoppgaver.
 • Se under Brevkurs for generell informasjon om produktet.
 • Vennligst be om et kurstilbud.

Kurs i gruppe

 • Korona: På grunn av koronaviruset er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (okt. 2020).
 • Kurset settes opp ved forespørsel for en gruppe på minimum 6 personer og maksimum 10-12 personer.

Pris

 • Brevkurs 4975 kr. 
 • For individuelle timer, vennligst ta kontakt for tilbud om pris.
 • Kurs i gruppe, vennligst ta kontakt for pris.     

Alle henvendelser angående kurset gjøres direkte til kursholder

Norskrommet Kari Lund

www.norskrommet.no    

post@norskrommet.no

Mobil: +47 906 01 608

Org. nr.: 995 791 587Vennligst se under Våre kurstilbud > Norsk for dansker, i menyen øverst til venstre, for utfyllende informasjon om kurset

Norsk for dansker; muntlig 

Kurset passer for deg

 • som har dansk som morsmål
 • som bor og jobber i Norge og har norsk som arbeidsspråk

Beskrivelse av kursets hovedinnhold

 • Kurset har hovedfokus på uttale slik at du blir forstått av nordmenn.
 • Dansk og norsk har et veldig likt skriftbilde, men fordi dansk og norsk har ulik uttale av samme ord, kan det være vanskelig å forstå dansk tale for nordmenn.
 • Vi jobber med samtale, høytlesing med korrigering av uttale og hovedforskjellene mellom norsk og dansk uttale og ordforråd.
 • kurset er individuelt grunnet at personer med ulik botid i Norge har ulike behov i språklæringen
Kurshefte
 • Norsk for dansker; muntlig. Kursheftet er laget av Kari Lund og dekker kursets innhold.
Antall timer
 • 12 skoletimer (à 45 min): 6 ganger à 2 timer.
 • Timene må ses på som en introduksjon i hovedforskjellene mellom norsk og dansk og som en "førstehjelpspakke".
Pris
 • Vennligst ta kontakt for pris for et individuelt kurs.
 • Prisen inkluderer kurshefte.
 • Kurset må være betalt innen oppstart.
Tidspunkt for kurs
 • Korona: På grunn av korona-pandemien er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (5.3.2021).
 • Individuelle kurs settes opp hele året, og det gjennomføres på Skype eller Teams.
Ta kontakt med Norskrommet om du har noen spørsmål angående kurset.


Alle henvendelser angående kurset gjøres direkte til kursholder

Norskrommet Kari Lund

www.norskrommet.no    

post@norskrommet.no

Mobil: +47 906 01 608

Org. nr.: 995 791 587


Norsk for dansker; skriftlig
Tidspunkt for kurs
 • Hele året.
 • Det blir satt opp individuelle kurs ved forespørsel.
Kurset
 • Kurset foregår ved kommunikasjon på e-post.
 • Skriveoppgaver leveres i Word-format på e-post og rettes og kommenteres på pc, oppgaven får også en skriftlig tilbakemelding.
 • Kurshefte følger kurset.

Norsk for dansker; muntlig og skriftlig 

 • Fakta, grammatikk og oppgaver
Beskrivelse av kursets hovedinnhold
 • Kurset har fokus på både muntlig og skriftlig kompetanse. Vi jobber med uttaletrening slik at du blir forstått av nordmenn, og skrivetrening for å kunne skrive godt på norsk. 
 • Vi jobber med hovedforskjellene mellom norsk og dansk.

Kurshefter 
 • Norsk for dansker; muntlig 
 • Norsk for dansker; skriftlig

Pris
 • Vennligst ta kontakt for tilbud om pris for et individuelt kurs.

Tidspunkt for kurs 
 • Det blir satt opp individuelle kurs ved etterspørsel.
 • Kursets muntlige del gjennomføres på Skype eller Teams og skriftlig ved bruk av e-post.
 • Korona: På grunn av korona-pandemien er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (5.3.2021).

Norsk som fremmedspråk, alle nivåer
 • vil du lære norsk?
 • vil du bli bedre i norsk?
 • vil du perfeksjonere norsken din?
 • vil du ha individuelle timer eller gå i gruppe?
Tidspunkt for kurs: Kurs settes opp ved forespørsel hele året og tilpasses kursdeltakeren/kursdeltakerne.
 • Korona: På grunn av koronaviruset er kurs med fysiske møter utsatt på ubestemt tid i forhold til myndighetenes restriksjoner (des .2020).
 • Det er mulig å gjøre kurs på Skype og bruke e-post til den skriftlige delen.

Pris: Vennligst ta kontakt for tilbud om kurs og pris.