Om Norskrommet‎ > ‎

Norsklærer Kari Lund

 • Som ung arbeidet jeg som teknisk tegner i ca. åtte år.
 • Deretter arbeidet jeg med omsorg i ca. åtte år ved siden av universitetsstudier i Oslo. 
 • Universitetsgraden min inneholder bl.a. fagene Norsk som andrespråk grunnfag, Nordisk grunnfag og ettårig Praktisk-pedagogisk Utdanning.
 • I perioden 20042007 tok jeg en Mastergrad ved Universitetet i Oslo Ord og dekor – å dekorere moskeen med fromme ord og koransitater i Oslo.” En undersøkelse om valg, kunnskap og opplevelse av den arabiske kalligrafien blant norske muslimer med pakistansk opprinnelse.
 • Siden jeg ble lærer i 1998, har jeg jobbet som norsklærer for elever med innvandrerbakgrunn i Osloskolen. I ca. fire og et halvt år underviste jeg hovedsakelig elever i alderen 10−20 år i grunn- og videregående skole. Så underviste jeg ca. to og et halvt år i voksenopplæringen.
 • I 2010 var jeg ansatt i et engasjement ved Folkeuniversitetet Øst som kursutvikler og norsklærer. Der utviklet jeg Norskkurs for skandinaver med hovedvekt på skriftlig kompetanse, og jeg underviste kurset fire ganger i løpet av året med gode tilbakemeldinger. Kursmateriellet som jeg laget for dem, besto av et faktahefte, et grammatikk- og oppgavehefte og en lærerveiledning. I 2012 ble kurset holdt hos dem med en annen lærer under navnet Norsk for svensker.  
 • I løpet av 2010 utviklet jeg i tillegg Norsk for dansker og svensker; trinn 2 for eget foretak og underviste kurset én gang for en liten gruppe med dansker og svensker.
 • Jeg synes skandinavere er en veldig interessant og fin gruppe å jobbe med, men ettersom de har ulike språklige behov, delte jeg kursmaterialet i Norsk for dansker og Norsk for svensker. Danskene trenger norsk muntlig, jeg har også laget et skrivekurs for dansker og svenskene trenger norsk skriftlig.
 • Siden oppstarten med Norskrommet, har jeg i tillegg undervist i norsk som fremmedspråk, individuelle timer og små grupper. Disse kursene er tilpasset deltakeren/deltakerne samtidig som jeg bruker læreverk som brukes i voksenopplæringen.
 • Jeg har god kompetanse i å undervise i norsk som fremmedspråk, og i tillegg har jeg nå tilegnet meg kunnskap og undervisningserfaring innenfor norsk for dansker og svensker
 • I tillegg til kurs for eget foretak har jeg siden høsten 2017 gjort kurs i norsk som fremmedspråk for globale firmaer som Eszett og Learnlight. De leverer språkkurs til bedrifter hvor ansatte flytter i jobben sin til et kontor i et annet land.
 • Jeg er kreativ i arbeidet som norsklærer, og jeg ser det som svært viktig at personer med innvandrerbakgrunn blir gode i norsk.
Undersider (1): Norsk for svensker