Kontakt Norskrommet

Du/dere er velkommen til å ta kontakt på e-post for å stille spørsmål om kurs eller be om kurstilbud og pris. Husk å fortelle meg om du vil ha et muntlig kurs, et skriftlig kurs eller begge deler.

Jeg tilpasser kursene i Norsk som fremmedspråk etter kundens behov, og jeg tilbyr individuelle timer eller kurs i små grupper. Inntil videre vil all undervisning foregå digitalt på grunn av korona-pandemien (4.3.2021).

Kurset Norsk for svensker tilbys som et individuelt brevkurs hvor vi kommuniserer på e-post.

Kurset Norsk for dansker; muntlig tilbys som et digitalt kurs på Skype eller Teams inntil vi er ferdige med korona-pandemien (4.3.2021).

Kurset Norsk for dansker; skriftlig tilbys som et individuelt brevkurs hvor vi kommuniserer på e-post.

Norskrommet Kari Lund
Maridalsveien 233 B
0467 OSLO
www.norskrommet.no
Mobil: +47 906 01 608
Org. nr.: 995 791 587

Kontaktskjema Norskrommet Kari Lund


Google kart