Fornøyde kunder

Uttalelse oktober 2011:
Malene deltok på kurset Norsk for dansker og svensker; trinn 2 høsten 2010:

Gjennom Norskrommets undervisning er jeg blitt bevisst på forskjeller og ulikheter mellom norsk og dansk, noe som gjør at jeg er blitt i stand til å unngå mange små misforståelser i jobben min. Jeg opplever at det skriftlige nivået mitt er blitt løftet: Det gir trygghet og sparer tid for kollegene mine at jeg ikke trenger mye ekstrahjelp med korrekturen.

Jeg opplever ofte at folk tror jeg har bodd i Norge mye lenger enn jeg faktisk har. Jeg er sikker på at Norskrommets undervisning kombinert med en målrettet egeninnsats har gjort en stor forskjell for meg. 

Mvh 

Malene