Lær om språk og kultur i Norskrommet

   Hvorfor bruke oss?

Lære norsk, Bli Bedre i norsk Eller perfeksjonere grader i norsk?
  • Vil du lære norsk?
  • Vil du bli bedre i norsk?
  • Vil du perfeksjonere norsken din?
  • Vil du som svensk bli god i norsk skriftlig?
  • Vil du som dansk bli god i norsk muntlig og skriftlig?
Jeg, Kari Lund, har spesialisert meg innenfor norsk for skandinaver; for svensker med hovedvekt på skriftlig kompetanse og dansker med hovedvekt på uttaletrening slik at du blir forstått av nordmenn flest, og jeg har god kompetanse i å undervise i norsk som fremmedspråk. 
 
Jeg er kreativ i arbeidet som norsklærer, og jeg ser det som svært viktig at personer med innvandrerbakgrunn blir gode i norsk.
 

   Vår erfaring viser


Svensker som lærer norsk med hovedvekt på skriftlig kompetanse, blir mer oppmerksom på morsmålet sitt slik at de blir bedre på hjemmebane samtidig som de lærer å skrive godt på norsk. I tillegg blir kulturforskjeller og ulike måter å formulere seg på diskutert og en språklig bevisstgjøring starter. 

Dansker, som opplever å forstå norsk, men at nordmenn ikke forstår dem når de snakker, trenger å trene uttalen mot det norske lydsystemet slik at de lettere blir forstått i Norge. Det kan også være hensiktsmessig å jobbe med skriftlig norsk for å rydde vekk noen typiske forskjeller mellom språkene våre.

Kursdeltakere som lærer norsk som fremmedspråk, profitterer på at de lærer i individuelle timer eller i små grupper hvor det blir mer anledning til å øve uttale og undervisningen er tilpasset nivået deltakeren er på.

For alle kursdeltakerne gjelder det at de selv oppsøker Norskrommet og dermed har de sterkere motivasjon for å lære norsk. Det medfører at de jobber bedre med norsken, fordi de selv har erfart at de trenger å bli bedre - spesielt i forbindelse med kommunikasjonen på arbeidsplassen.